Jordbruk

Jordbruksarealene i kommunen er på ca. 25 500 dekar, noe som utgjør 14,5 % av kommunens totalareal. Hovedproduksjonen er korn og gras til melke- og ammekyr. I tillegg er det noen bruk med svineproduksjon, noen bruk med fjørfe (kalkun og høns) og flere bruk med hest.

På landbrukskontoret jobber Aud Raasok og Ann-Kathrine Kristensen med saker innen jordbruk. Du må gjerne ta kontakt med oss, men fordi vi ikke har mulighet til å være på kontoret hele tida er det fint om du ringer på forhånd eller tar kontakt med oss på e-post.

ann-kathrine.kristensen(at)fet.kommune.no
aud.raasok(at)fet.kommune.no

Arbeidsoppgaver:
Behandling av saker etter jord- og konsesjonslov:
- søknad om omdisponering og fradeling
- søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom
- søknad om fritak fra bo- og driveplikt

Behandling av søknad om:
- lån og tilskudd til bygdeutvikling
- produksjonstilskudd 
- avløsertilskudd, ferie/fritid og sykdom
- tilskudd til miljø- og kulturlandskapstiltak

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00

Artikler og nyheter