Ravinedaler

Kartlegging av ravinedaler i Fet kommune

Fet kommune har bestemt at vi skal kartlegge ravinedalene i kommunen. Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet. I tillegg bidrar Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus med 50.000 kr hver til dette arbeidet.

Det skal gjennomføres en naturtypekartlegging og registrering av kommunens viktigste ravinesystemer ved hjelp av kart, tilgjengelige kilder og befaring i felt.

Oppdraget er gitt til BioFokus etter en tilbudskonkurranse. BioFokus starter arbeidet i oktober 2017 og det skal sluttføres innen våren 2018.

Tips en venn  Skriv ut