Kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales 4 ganger i året - 4 terminer:
24. februar
24. mai
24. august
24. november
 

Vann

Abonnementsgebyr pr år 2018 2019

Abonnementsgebyr vann, fast del, kroner inklusive mva.

Næring 8.186

8.186

Bolig 2.046 2.046
Bolig i borettslag/boligsameie med en tilknytning 1.842 1.842
Bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning
med privat pumpestasjon
2.046 2.046
Fritidsbolig 1.023 1.023
Forbruksgebyr pr. år 2018 2019

Forbruksgebyr vann, variabel del, kroner inklusive mva.

Pris pr kvadratmeter - bruttoareal 17,85 17,85
Pris pr kubikkmeter målt ved vannmåler 12,75 12,75
Abonnementsgebyr pr. år 2018 2019

 

Avløp

 

Abonnementsgebyr avløp fast del, kroner inklusive mva.

Næring 15.985 17.424
Bolig 3.996 4.356
Bolig i borettslag/boligsameie med 1 tilknytning 3.597 3.920
Bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning
med privat pumpestasjon
1.598 1.743
Fritidsbolig 1.998 2.177

 

Forbruksgebyr pr. år 2018 2019

Forbruksgebyr avløp, variabel del, kroner inklusive mva.

Pris pr. kvadratmeter - bruttoareal 34,81 39,86
Pris pr. kubikkmeter målt med vannmåler 24,88 28,49
Tankstørrelse 2018 2019

 

Septiktank

Satser etter størrelse på tank, inklusive mva.

Tanker inntil 3 kubikkmeter 3.105 3.246
Tillegg pr. kubikkmeter over 3 kubikkmeter 798 813


Renovasjon

Størrelse på beholder 2018 2019

Satser pr. år inklusive mva.

140 liter 3.544 3.834
240 liter 6.698 7.247
360 liter 9.533 10.314
660 liter 15.557 16.833
Container 2,5 kubikkmeter 54.255 58.704
Brønn 3-5 m kubikkmeter 3.154 3.412
Hytterenovasjon - halvparten av et
normalabonnement
1.772 1.917
Ekstra sekker, pris per sekk 50 50,00

 

Feiing og tilsyn

Gebyr pr. år 2018 2019

Gebyr pr. år inklusive mva.

Pris pr. pipeløp 494 494

Det innkreves gebyr for samtlige byggverk som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette unntaket er nå frafalt, slik at også fritidsboliger må betale gebyr for feiing og tilsyn.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)