Kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales 4 ganger i året - 4 terminer:
24. februar
24. mai
24. august
24. november
 

Vann

Abonnementsgebyr pr år 2017 2018

Abonnementsgebyr vann, fast del, kroner inklusive mva.

Næring 7.276,00

8.186,00

Bolig 1.819,00 2.046,00
Bolig i borettslag/boligsameie med en tilknytning 1.638,00 1.842,00
Bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning
med privat pumpestasjon
1.819,00 2.046,00
Fritidsbolig 909,00 1.023,00
Forbruksgebyr pr. år 2017 2018

Forbruksgebyr vann, variabel del, kroner inklusive mva.

Pris pr kvadratmeter - bruttoareal 15,87 17,85
Pris pr kubikkmeter målt ved vannmåler 11,34 12,75
Abonnementsgebyr pr. år 2017 2018

 

Avløp

 

Abonnementsgebyr avløp fast del, kroner inklusive mva.

Næring 14.664,00 15.985,00
Bolig 3.666,00 3.996,00
Bolig i borettslag/boligsameie med 1 tilknytning 3.299,00 3.597,00
Bolig pålagt tilknyttet kommunal avløpsledning
med privat pumpestasjon
1.466,00 1.598,00
Fritidsbolig 1.833,00 1.998,00

 

Forbruksgebyr pr. år 2017 2018

Forbruksgebyr avløp, variabel del, kroner inklusive mva.

Pris pr. kvadratmeter - bruttoareal 31,93 34,81
Pris pr. kubikkmeter målt med vannmåler 22,81 24,88
Tankstørrelse 2017 2018

 

Septiktank

Satser etter størrelse på tank, inklusive mva.

Tanker inntil 3 kubikkmeter 3.105,00 3.183,00
Tillegg pr. kubikkmeter over 3 kubikkmeter 780,00 798,00

 

Renovasjon

Størrelse på beholder 2017 2018

Satser pr. år inklusive mva.

140 liter 3.406,00 3.544,00
240 liter 6.439,00 6.698,00
360 liter 9.164,000 9.533,00
660 liter 14.954,00 15.557,00
Container 2,5 kubikkmeter 52.140,00 54.255,00
Brønn 3-5 m kubikkmeter 3.031,00 3154,00
Hytterenovasjon - halvparten av et
normalabonnement
1.703,00 1.772,00
Ekstra sekker, pris per sekk 50,00 50,00

 

Feiing og tilsyn

Gebyr pr. år 2017 2018

Gebyr pr. år inklusive mva.

Pris pr. pipeløp 494,00 494,00

Det innkreves gebyr for samtlige byggverk som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette unntaket er nå frafalt, slik at også fritidsboliger må betale gebyr for feiing og tilsyn.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)