Illustrasjon: Vindveggen arkitekter

Informasjonsmøte om Løkenåsen boliger og dagaktivitetssenter

Mandag 22 oktober vedtok kommunestyret at Løkenåsen Boliger og Dagaktivitetssenter skal bygges. I den forbindelse er det satt opp et informasjonsmøte ...

Kommunale byggeprosjekter

Her kan du følge med på kommunale byggeprosjekter.

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 61 00