Kommunale gebyrer: ny praksis fra 2020

Fra 2020 blir vi Lillestrøm kommune. Du vil da få faktura på kommunale gebyrer månedlig.

Ønsker du halvårlig faktura tar du kontakt med kommunalteknikk v/ Henriette på Epost: henriette.cecilie.forrisdahl@fet.kommune.no

Eiendomsskatten blir som før, to ganger i året.

Kontakt oss

Økonomienheten, rådhuset
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf 63 88 61 00