Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2018

Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. desember 2017 nye gebyrer og brukerbetalinger for 2018.

Les mer i vedlagte dokument.