Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2019

Tilsudd, penger

Kommunestyret vedtok i sitt møte 10. desember 2018 nye gebyrer og brukerbetalinger for 2019.

Les mer i vedlagte dokument.