Kommunale og interkommunale selskap

Fet kommune løser noen av sine oppgaver gjennom kommunale og interkommunale selskap, se oversikt under her.