Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for og utfører forvaltning, planlegging, drift og vedlikehold, samt investeringer innen kommunale veier, rekreasjon og friluftsområder, vannforsyningen, avløpstransport og –rensing, samt renovasjon fra bolig og fritidseiendommer.

Enhetsleder: Tormod Dragland

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk