Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for og utfører forvaltning, planlegging, drift og vedlikehold, samt investeringer innen kommunale veier, rekreasjon og friluftsområder, vannforsyningen, avløpstransport og –rensing, samt renovasjon fra bolig og fritidseiendommer.

Enhetsleder: Tormod Dragland