Kommunen fraråder bading i Øyern der det er synlige grønne algeflak

Det er observert flere blågrønne flak på Øyern de siste dagene, særlig ved Enebakkneset og nedover mot Trøgstad.

Disse antas å være blågrønnalger. Blågrønnalger er bakterier som kan produsere giftstoffer (toksiner). Hvis man får slike giftstoffer på huden, kan det gi hudirritasjon og blemmer. Får man i seg vannet, kan det gi sår hals, magesmerter, oppkast og diare, samt feber og svimmelhet. Det er særlig små barn og dyr, som lettere drikker vannet de bader i, som er utsatt.

Det er ikke bekreftet at det er giftstoffproduserende blågrønnalger som er observert i Øyern, men ansamling av blågrønnalger kan uansett gi hudirritasjon. Kommunen anbefaler derfor at man ikke bader i Øyern der det er synlig grønt, grumsete vann eller grønne flak.
Se folkehelseinstituttet sitt faktaark for mer informasjon: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/blagronnalger-pdf.pdf

Tips en venn  Skriv ut