Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Viktige oppgaver er blant annet helsemessig beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, rådgivning, forvaltning, kvalitetsutvikling og medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen. For en bred og tverrfaglig tilnærming er det ansatt en folkehelsekoordinator og en konsulent i miljørettet helsevern som inngår i kommuneoverlegens team.

 

Kommuneoverlege: Bettina Fossberg

E-post: bettina.caroline.fossberg@fet.kommune.no

Telefon: 63 86 94 18 / 950 92 794

Besøksadresse: Fet rådhus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Postadresse: Kommuneoverlegen, Fet kommune, Postboks 100, 1901 Fetsund.

Tips en venn  Skriv ut