Kommuneplan 2007-2019

Vedtatt 21. mai 2007. Erstattet av ny plan i møte den 22.juni 2015.