Kommuneplan 2014-2026

Vedtatt 22.juni 2015. Erstattet av ny plan i møte 2.september 2019