Kommuneplan 2014-2026

Forside kommuneplan liten

Kommuneplan for Fet 2014 - 2026 ble vedtatt av kommunestyret i møte den 22. juni 2015 senere revidert i møte den 29.02.2016 som følge av mekling, og den 20.06.2016 etter en forenklet høring. Vedtakene ble fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommuneplan for Fet omfatter følgende dokumenter:

 • Samfunnsdel

 • Arealdel, innholdende

  • Planbeskrivelse med konsekvensutredning og vedlegg

  • Plankart

  • Bestemmelser til arealdelen

  • Retningslinjer til arealdelen

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

  • Liste over innspill til arealdelen med vurdering

 • Samlet saksprotokoll for 1. gangs- og vedtaksbehandling

Spørsmål?
Henvendelser knyttet til planen kan rettes til:
Fet kommune, Samfunn og næring
postmottak@fet.kommune.no
Telefon: 63 88 61 00.