Kommuneplanens samfunnsdel

Fellesnemnda for Lillestrøm kommune ønsker innspill på planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Planprogrammet skisserer hvilke hovedtemaer kommuneplanens samfunnsdel skal omfatte og viser hvilke temaer som skal utredes. Du finner dokumentet på http://www.lillestrøm.kommune.no/planer eller du kan hente det på rådhuset i Fet, Skedsmo eller Sørum.
 
I denne omgang gis overordnede myndigheter, nabokommuner, innbyggere og andre interesserte en mulighet til å gi innspill til planprogrammet. Når vi starter arbeidet med selve planen vil vi legge til rette for ytterligere muligheter til å gi innspill.
 
Fristen for å komme med innspill er 26. mai 2019. Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Alle innspillene merkes: KPS planprogram
For mer informasjon kontakt rådgiver Marianne Larsen på epost: marianne.larsen@skedsmo.kommune.no, eller telefon 66 93 80 00.

Tips en venn  Skriv ut