10. oktober: Kommunesammenslåing Fet, Skedsmo og Sørum

Kommunereform - illustrasjon

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en kommune. Første møte i fellesnemnda for kommunesammenslåing mellom de tre kommunene avholdes i Skedsmo rådhus i Lillestrøm, tirsdag 10. oktober kl. 1800.

Møte i fellesnemnda

Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter til møtet kan du lese på vår nettside.

Kommunestyrene har vedtatt at fellesnemnda skal bestå av fire medlemmer fra Fet kommune, fire medlemmer fra Sørum kommune og åtte medlemmer fra Skedsmo kommune. Ordfører i Skedsmo får dobbeltstemme som leder av utvalget. Fordelingen tar utgangspunkt i lovverket, hvor fordelingen skjer på bakgrunn av folketallet i den enkelte kommune.

Hva er fellesnemnda?

Fellesnemnda skal planlegge og forberede sammenslåingen av kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Den har vedtaksmyndighet i de saker som gjelder den nye kommunen.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Selvhjelp