Kommunikasjon og IKT-utvikling

Enheten har overordnet ansvar for å digitalisere Fet kommune i samarbeid med kommunens øvrige enheter. I tillegg har enheten ansvar for rammer rundt IKT-drift og avtaleverk

Ansvar for kommunens arkivtjeneste og kommunikasjonsrådgivning ligger også til enheten for Kommunikasjon og IKT-utvikling

Enhetsleder: Steinar Sire

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk