Kommunikasjon og IKT-utvikling

Enheten har overordnet ansvar for å digitalisere Fet kommune i samarbeid med kommunens øvrige enheter. I tillegg har enheten ansvar for rammer rundt IKT-drift og avtaleverk

Ansvar for kommunens arkivtjeneste og kommunikasjonsrådgivning ligger også til enheten for Kommunikasjon og IKT-utvikling

Enhetsleder: Steinar Sire