Konsesjonssaker og søknad om deling etter jordloven

Gebyrene er hjemlet i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011. Satsene er fastsatt av Landbruksdirektoratet.

1.  Søknader om konsesjon - Konsesjonslovens §§ 2 og 3

  2018 2019
Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom) 5.000 5.000
Erverv av tilleggsareal 5.000 5.000

2.  Søknader om delingssamtykke - Jordlovens § 12 

  2018 2019
Søknad om delingssamtykke 2.000 2.000

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)