Fet kommune

Kirkeveien 85
Postadresse: Postboks 100, 1901 Fetsund

Telefon: 63 88 61 00
postmottak@fet.kommune.no
Fet kommune ønsker alle e-posthenvendelser til postmottak, slik at alt som skal inn i arkivet, kommer dit. E-post blir videresendt til riktig person så raskt som mulig.

Fakturaer sendes til fakturamottak@fet.kommune.no

Åpningstider: 08:00 - 15:30
Bankkonto: 1621.07.50219
Bankkonto for skatt: 6345.06.02272

Organisasjonsnummer: 964.949.115

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk