Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovbestemt organ opprettet etter Kommunelovens § 77. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget i Fet har i valgperioden 2015-2019 slik sammensetning:

  • Knut Øivind Bråthe Alfarrustad (H) - leder
  • Grethe Holterhuset (AP) - nestleder
  • Arvid Susegg (AP)
  • Geir Linnerud (FrP)
  • Anna Kristine Jahr Røine (SP)


Sekretær

Kommuneloven krever at Kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning.

Sekretærfunksjonen for Kontrollutvalget i Fet er lagt til:
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (rokus)
Lørenskog rådhus
Postboks 304
1471 Lørenskog
Tlf. 67 93 45 82

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00