Korttidsopphold i intstitusjon - egenandel

Satser for korttidsopphold i institusjon 2018 2019

Korttidsopphold i institusjon pris pr. døgn - beløp i hele kroner

Døgnplass 160 165

 

Satser for korttidsopphold i institusjon følger vederlagsforskriften §4.

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)