Kulturarrangement

Portland UKM 2013

Gjennom året er det mange små og store kulturarrangement i kommunen.
Her ser du noen:

Ung kulturuke i mars: Flere arrangement for barn- og unge; bl.a. Kulturstafett, Sangstafett og UKM.
Arrangør: Kulturenheten i samarbeid med skoler, barnehager og kulturskole.

Flomdager i mai: Konserter, utstillinger, aktiviteter for hele familen.
Arrangør: Kulturenheten i samarbeid med lag og foreninger.

Kulturuka i november: Viser bredde og variasjon i kulturlivet i Fet gjennom en rekke arrangement på forskjellige arenaer. 
Arrangør: Fet kulturforum.

Julekonsert i desember: Sang, musikk og kunst fra kulturskoleelever i Fet kirke.
Arrangør: Fet kulturskole.

 

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00