Kulturenheten

Kulturenheten består av følgende tjenesteområder:
Kulturkontor, frivilligsentral, kulturskole, bibliotek og fritidsklubb.

Kulturenheten jobber bredt innenfor kulturfeltet, blant annet med å tilrettelegge for helsefremmende aktivitet og trivselsskapende møteplasser for innbyggerne.
Enheten ønsker å være en støttespiller for frivilligheten, og bidra til et levende kulturliv i kommunen.

Enhetsleder: Daniella Van Dijk-Wennberg