Kulturenheten

Kulturenheten består av følgende tjenesteområder:
Kulturkontor, frivilligsentral, kulturskole, bibliotek og fritidsklubb.

Kulturenheten jobber bredt innenfor kulturfeltet, blant annet med å tilrettelegge for helsefremmende aktivitet og trivselsskapende møteplasser for innbyggerne.
Enheten ønsker å være en støttespiller for frivilligheten, og bidra til et levende kulturliv i kommunen.

Enhetsleder: Daniella Van Dijk-Wennberg 

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk