Kulturforum - kulturskolen

Bilde av en by

Kulturforum for Fet kulturskole består av foreldre- og elev-representanter, er registrert i frivilligregisteret i Brønnøysund, og støtter opp om aktiviteter og arrangementer innen kultur i Fet der barn og unge er aktive.

Kulturforum for Fet kulturskoles (KFFK) overordnede mål er å bidra til økt aktivitet blant barn og ungdom i kommunen.  Forumet arrangerer egne seminarer og konserter, og jobber aktivt for heving av kvalitet på arrangementer i Fet der kulturskoleelever er involvert, ved for eksempel med støtte til lys/lyd.

KFFK har årsmøte hvert år i  januar, og har 2 møter pr år.
Har du lyst til å bidra i arbeidet for barn og unge i Fet og ha en plass i styret?
Ta gjerne kontakt med leder: Tonje Berg , e-post: tonje-berg@hotmail.com