Kulturmidler

Tilsudd, penger

Det kan søkes om kommunale tilskudd til kultur- og fritidsformål.
Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Tilskuddene er delt i tre kategorier:
- Idrett og fritidsaktiviteter
- Sang- og musikkforeninger
- Frivillige lag og foreninger

Søknadsskjema ligger under Selvbetjening/Skjemaer A-Å.

Alle lag og foreninger i Fet som mottar kommunale tilskudd må oppdatere info/registrere seg på Fet kommunes  hjemmeside med lagets navn og kontaktinfo, under fanen «lag og foreninger», og være tilgjengelig for nye medlemmer i målgruppa. Evt. hjelp til hjemmesida fås ved å kontakte Fet kommunes servicetorg, t: 63 88 61 00.

Spørsmål angående søknad om kommunalt tilskudd kan rettes til Fet kommune ved kulturenheten, t: 63 88 61 00.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til Postmottak@fet.kommune.no eller Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund.

Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Kommunale tilskudd vil bli fordelt i henhold til retningslinjer for kommunale tilskudd til kulturformål i Fet kommune, vedtatt i Kommunestyret 09.02.98. Tildeling skjer etter behandling i Fet idrettsråd og Fet musikkråd. Dette etter vedtak i Kommunestyret 01.03.04; Fellesbestemmelser for folkevalgte organ og reglement for delegering av myndighet i Fet kommune.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00