invitasjon på skilt

Invitasjon til møte med grunneiere, berørt av kulturminneplan

Fet kommune inviterer til et nytt møte for de grunneierne som blir berørt av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2...
kulturminneplan

Velkommen til informasjonsmøte om kulturminner og kulturmiljøer i Fet

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 er nå ute på høring og i den forbindelse blir det avholdt et informasjons...
Laftet tømmer

Kulturminner og severdigheter

Fet kommune har mange kulturminner og severdigheter. Her ser du noen.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00