Kulturprisen 2015 Kari Westbye

Kulturprisen 2015 til Kari Westbye

Kari Westbye fikk prisen etter mange års innsats for kulturlivet i Fet.

Kari har vært en drivende kraft i Fet historielag i mange år, blant annet som leder i 25 år, samt i Romerike historielag.  
Hun har vært en viktig lokalhistorisk bidragsyter til blant annet flyttingen av Bruahuset, etablering av Gansbruket museum og bevaring av Halvorsens samlinger, Blesasamlingen, bevaring av Fetsund lenser, bevaring av gravminner i Fet, utarbeidelsen av heftet "Kulturminner i Fet" med Kulturminnegruppa, bidragsyter til den pågående utarbeidelsen av kulturminneplan for Fet kommune, samt skrevet lokalhistoriske bøker og artikler.

Kari ble utnevnt til æresmedlem av Fet historielag og Romerike historielag i 2014.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut