Kulturprisen 2017 Bente Arnesen

Kulturprisen 2017

Bente Arnesen ble tildelt Kulturprisen 2017 i kommunestyremøte 11. desember.

Bente Arnesen har engasjert seg sterkt i lokalt kulturminnearbeid gjennom mange år. Hun er en engasjert pådriver for ivaretakelse av lokale kulturminner, og hun er en trofast støttespiller for kommunens kulturenhet med sin kunnskap og sitt engasjement. Hun bidrar ofte med sin lokalhistoriske kunnskap f.eks. når kulturminne-prosjekter innenfor Den kulturelle skolesekken skal utarbeides eller når historiske objekter skal stilles ut og formidles til et publikum på en spennende måte, som Blæsa-samlingen. Hun var med i gruppa som utarbeidet en registrering av kulturminner i Fet, har sammen med tidligere kulturprisvinner Kari Westbye tatt initiativ og bidratt sterkt til at en plan for vern og ivaretakelse av historiske gravsteder er under utarbeiding. Hun deltar også aktivt i arbeidsgruppen som er støttespillere for utarbeiding av en ny kommunedelplan for kulturminner.

Når turstier skal tilrettelegges samarbeider ofte Bente Arnesen med kommunen og med STYRK, noe som har resultert i flere fine plakater langs f.eks. Kongeveien og Taterstien med informativ tekst og morsomme anekdoter fra den lokale kulturhistorien. Slik fremmer hun også interessen for lokal historie for kommunens innbyggere. Hun er medlem i Fet historielag der hun administrerer nettsiden og legger ut egenproduserte historiske artikler. Hun har også løftet frem lokale kulturminner og spennende historier fra vår fortid i media ved flere anledninger over flere år.

Bente Arnesen fortjener en takk for sine mange dugnadstimer for lokalt kulturminnevern i Fet.

Tips en venn  Skriv ut