Kulturskolen - egenandeler

Kulturskolepriser/-egenandel pr. semester - priser oppgitt i hele kroner

Undervisningstilbud

2017

2018

Individuell musikkundervisning
(instrument/sang)

1.535

1.575

Individuell undervisning for korpselever
(samarbeid med Fet skolekorps)

1.230

1.260

Gruppeundervisning for voksne over 20 år,
75-90 minutter ukentlig undervisning
(samarbeid med sangkoret MIX)

1.435

1.470

Gruppeundervisning, 75-90 minutter i uka
(kunstgruppe, vokalgruppe og band)

1.230

1.260

Gruppeundervisning, 40-50 minutter i uka
(førskoletilbud, gitargrupper og kunstgrupper)

970

1.000

Kor
Korgrupper fra 6-16 år
(samarbeid med Fetsund barne- og ungdomskor)

1.025

1.050

Dans
Dansegrupper fra 4-19 år i ulike sjangere

970

1.000

Babysang; for voksen med baby
(samarbeid med Fet og Dalen menigheter)

0

0

Materiellavgift kunstgrupper
(kurs i visuelle kunstfag)

155

160

Instrumentleie

260

270

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)