Kulturskolen - egenandeler

Kulturskolepriser/-egenandel pr. semester - priser oppgitt i hele kroner

Undervisningstilbud

2018

2019

Individuell musikkundervisning
(instrument/sang)

1.575

1.735

Individuell undervisning for korpselever
(samarbeid med Fet skolekorps)

1.260

1.385

Gruppeundervisning for voksne over 20 år,
75-90 minutter ukentlig undervisning
(samarbeid med sangkoret MIX)

1.470

1.780

Gruppeundervisning, 75-90 minutter i uka
(kunstgruppe, vokalgruppe og band)

1.260

1.385

Gruppeundervisning, 40-50 minutter i uka
(førskoletilbud, gitargrupper og kunstgrupper)

1.000

1.100

Kor
Korgrupper fra 6-16 år
(samarbeid med Fetsund barne- og ungdomskor)

1.050

1.155

Dans
Dansegrupper fra 4-19 år i ulike sjangere

1.000

1.100

Materiellavgift kunstgrupper
(kurs i visuelle kunstfag)

160

180

Instrumentleie

270

300

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)