Kulturskolen

3 glade barn som ønsker velkommen. Foto K. Tørum

Visjon: Sammen skaper vi!

Vi er en aktiv kulturskole som tilbyr opplæring til barn, ungdom og voksne innen musikk, sang, dans og visuelle kunstfag.
Vi holder til i Kulturbygget (over svømmehallen på Østersund ungdomsskole) , men våre lærere underviser også på alle grunnskolene i Fet.
Vi samarbeider tett med mange aktører; alle SFO på barneskolene, Fet skolekorps, Fetsund barne- og ungdomskor, Fet Vokalgruppe, MIX og Fet kunstforening. Fet kulturskole har sin egen venneforening , «Kulturforum for Fet kulturskole» som er en viktig bidragsyter til at barn og unge uansett tilhørighet skal få gode kulturopplevelser i bygda si.
Våre lærere har mange års høyskoleutdanning innen sitt fagfelt, og brenner for at barn og unge skal få gode kulturopplevelser!