Illustrasjon Løkenåsen B4

Kunngjøring om offentlig ettersyn av Reguleringsplan B4 i Løkenåsen

TBA prosjekt AS fremmer forslag om detaljregulering av B4 I Løkenåsen 2 til frittliggende boligutbygging. Utbyggingsforslaget består av til sammen 8 små eneboliger plassert i tun med et fellesareal i midten.

Høringsfrist
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 01.09.15- 04.10.15
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Fet kommune innen 04.10.15
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut