Kunnskapsprøver etter alkoholloven - gebyr

Gebyret ligger på Helsedirektoratets hjemmeside, se lenke under her.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter