Frukt i is

Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv U...

Kostholdskurs

Kostholdskurset bygger på "Bra mat"-konseptet, og er et inspirasjonskurs som skal motivere og gi støtte til å gjøre positive endringer i kostholdet. M...

Kurs og veiledning for snus- og røykeslutt

F​risklivssentralen gir hjelp til personer som vil slutte å røyke og/eller snuse.

Kurs i angstmestring

Kurs i angstmestring er for personer som sliter med alle former for angst, både sosial-, generalisert-, eller fobisk angst.

Stressmestringskurs

Stressmestringskurs er  for personer som sliter med mange belastninger og mye stress i hverdagen, enten det måtte være på jobb eller i privatlivet.

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er for personer som sliter med nedstemthet og depresjon. Kurset bygger på kognitiv læringsteori som sier at det er ...

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no