Kveldskurs i søknad på tilskuddsordninger til verneverdige hus!

kurs, søknad på tilkuddsordninger

Denne høsten arranger Akershus bygningsvernsenter kurs i hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle å søke på for de som har verneverdige bygninger.

Kursene holdes på tre steder i fylket vårt:

  • Follo Museum den 31. august
  • MiA, Museet i Akershus på Strømmen den 7. september
  • Asker Museum den 12. september

Kursene varer fra kl 18-21.00. Det serveres kringle og kaffe. Kursene er gratis.
Er du usikker på om huset ditt faller inn under ordningen, eller synes du det er vanskelig å skrive søknader? Vi hjelper deg!
Det vil bli både en teoretisk og praktisk del- og representanter fra Nors Kulturminnefond, Akershus bygningsvernsenter og Akershus fylkeskommune vil være tilstede.

Ta gjerne med bilder dersom du har en bygning du vurderer å søke midler til.

Påmelding til kursene: bygningsvernsenteret@mia.no

Vedlagt ligger også en oversikt over hele kursrekken for huseiere høsten 2017.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Akershus bygningsvernsenter
v/ leder Margret Lie Wessel
tlf: 99742000

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00