Fastleger i Fet

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer...

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilretteleg...

Legevakt

I legekontorenes åpningstid skal alle kontakte sin fastlege, det vil si legekontoret legen jobber ved. De skal da vurdere alvorlighetsgraden og tilby ...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no