Legevakt

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Fet kommune er knyttet til Nedre Romerike Legevakt, Romerike Helsebygg, Dampsagveien 4, Lillestrøm.

  Beskrivelse

  Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

  Målgruppe

  Alle som oppholder seg i kommunen

  Samarbeidspartnere

  Skadelegevakten på Akershus universtitetssykehus HF, ved akutte brudd- eller brannskader. Henvedelse dit direkte.

  Pris for tjenesten

  Egene priser i henhold til HELFO sin takster.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
   
  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.07.2019 12:46

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)