Leie lokaler i kommunale bygg - priser for enkeltleie

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler i kommunale bygg

  1. Det skal være gratis å leie kommunale bygninger for alle lag, foreninger og ideelle organisasjoner fra Fet kommune, uavhengig av alder.
  2. Følgende skal betale leie for bruk av kommunale lokaler:
    - Lag og foreninger som ikke har tilhørighet i Fet kommune
    - Private selskap
    - Bedrifter og firmaer som benytter haller/gymsaler og lignende til forretningsvirksomhet eller direkte inntekstbringende virksomhet


Leiepriser i hele kroner

Type rom 2018 2019

Dalen skole

Musikkrom (amfi) 974 1001
Svømmehall 2.700 2.776
Gymsal/flerbrukshall 4.044 4.157
Garderober 810 833
Kjøkken 703 723
Skolekjøkken 1.405 1.444
Type rom 2018 2019

Garderåsen skole

Gymsal 1.455 1.496
Garderober 326 335
SFO-lokaler (inkl. kjøkken) 810 833
Klasserom 430 442
Dobbelt klasserom 861 885
Skolekjøkken (leies ut til kurs - firmaer mm) 1.405 1.444
Type rom 2018 2018

Hovinhøgda skole

Gymsal 1.455 1.496
Garderober 326 335
Klasserom 430 442
Dobbelt klasserom 861 885
Skolekjøkken (leies ut til kurs - firmaer mm) 1.405 1.444
Type rom 2018 2019
Type rom 2018 2019

Ridderhallen

Hall 4.044 4.157
Garderober 810 833
Kjøkken 703 723

 

 

 

 

 

Østersund ungdomsskole

Mediatek 430 442
Dobbelt klasserom 861 885
Svømmehall 2.700 2.776
Amfi (inkl. kjøkken) 3.362 3.456
Skolekjøkken (leies ut til kurs - firmaer mm) 1.405 1.444
Type rom 2018 2019

Herredshuset

Stor sal 2.050 2.107
Liten sal 982 1.009
Kjøkken med utstyr 482 495
Begge saler m/kjøkken og utstyr 3.024 3.109
Utvidet leietid til påfølgende dag fredag/lørdag/søndag
uten behov for ekstra vask
380 391
Type rom 2018 2019

Ramstadskogen barnehage

Amfi 1.405 1.444
Møterom 430 442
Pauserom 430 442
Førskolerom 430 442
Type rom 2018 2019

Rådhuset

Kommunestyresal og kantina er kun til møter i regi av kommunen og lag/foreninger tilknyttet Fet kommune. - -
Type lokaler 2018 2019

Skauen

Skauenhuset 974 1.001
Skauenlåven 974 1.001
Skauen - hus og låve 1845 1.897

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)