Leie lokaler i kommunale bygg - priser for sesongleie

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler i kommunale bygg

  1. Det skal være gratis å leie kommunale bygninger for alle lag, foreninger og ideelle organisasjoner fra Fet kommune, uavhengig av alder.
  2. Følgende skal betale leie for bruk av kommunale lokaler:
    - Lag og foreninger som ikke har tilhørighet i Fet kommune
    - Private selskap
    - Bedrifter og firmaer som benytter haller/gymsaler og lignende til forretningsvirksomhet eller direkte inntekstbringende virksomhet

Leiepriser

Prisen for leie av lokaler en sesong, er oppgitt per leid time i hele kroner

Type rom 2018 2019

Dalen skole

Flerbrukshall 650 668
Musikkrom 542 557
Klasserom 326 335
Type rom 2018 2019

Garderåsen skole

Gymsal 378 389
SFO-lokaler inkl. kjøkken 810 833
Klasserom 326 335
Dobbelt klasserom 650 668
Type rom 2018 2019

Hovinhøgda skole

Gymsal 378 389
Klasserom 326 335
Dobbelt klasserom 650 668
Type rom 2018 2019

Østersund ungdomsskole

Mediatek 326 335
Dobbelt klasserom 650 668
Svømmehall 810 833
Amfi inkl. kjøkken 380 391
Type rom 2018 2019

Ramstadskogen barnehage

Amfi 326 335
Type rom 2018 2019

Ridderhallen

Hallen 650 668
Kjøkken 326 335

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)