Logoped

Fremgangsmåte for å få logopedtjeneste i Fet kommune. 

Etter avtale med foreldre, skal saken henvises på vanlig måte til PPT.
PPT foretar en utredning for å klargjøre om årsaken til behovet er en spesialpedagogisk sak eller ikke.

 

Spesialpedagogisk sak

Dersom utredningen konkluderer med at det foreligger et behov for spesialpedagogisk hjelp/undervisning, inntrer Opplæringslovens bestemmelser. Vedtak om hjelp, oppfølging og utgifter vil da ligge hos den som fatter vedtaket.

For skolene er det rektor, for barnehagene er det barnehagemyndigheten.

 

Ikke spesialpedagogisk sak

Dersom utredningen konkluderer med at behov ikke er av spesialpedagogisk art, bør foreldrene kontakte fastlegen eller helsestasjon/skolehelsetjenesten for vurdering av videre henvisning til HELFO.

 

Foreldrenes ønsker

Foreldre kan også på eget initiativ kontakte og betale for logopedtimer.

Kontakt oss

Garderbakken 6, Fetsund
(Vertex-huset)
Tlf.: 63 88 61 00