Matombringing

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet består av varm middag som bringes hjem til deg én til tre dager i uken.

  Målgruppe

  Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

  Kriterier/vilkår

  Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

  Samarbeidspartnere

  Det er Røde kors som kjører ut maten fra Pålsetunet kjøkken.

  Lover

  Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Det er tildelingskontoret i Fet kommune som tildeler tjenesten.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Matombringing er et tilbud vi har til de som har behov for det i kortere eller lengre perioder. Det er ingen saksbehandlingstid på denne tjenesten. Tjenesten kan iverksettes fra neste virkedag.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 13:51

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer