Medisineringsrobot hjelper å ta riktig medisin til rett tid.

I forrige uke hadde vi innføring av elektroniske medisindispensere i hjemmetjenesten. Ansatte fra de Fet, Lørenskog og Skedsmo var på opplæring i Fet rådhus i tre dager med leverandøren av dispenserne, Evondos som kursholdere. Dette er en del av Larvik-prosjektet og er et pilotprosjekt for Fet, Lørenskog og Skedsmo. Medisineringstjenesten består av en medisineringsrobot og et fjernpleiesystem, og veileder tjenestemottakeren i å ta riktig medisin til rett tid. Dette bidrar til bedre helse, økt egenmestring og frigir tid som kan brukes til andre helseoppgaver.

Evondos-kurs for ansatte

Evondos-tjenesten forenkler planleggingen av hjemmebesøkene, og man får utnyttet hjemmesykepleierressursene på en bedre måte. Tjenestemottakerne får en mer fleksibel hverdag som følge av at legemiddelautomaten minner om medisineringstidspunktene. Tiden som blir brukt til medisineringsbesøk, reduseres vesentlig, og gjennomføringen av medisinbehandlingen blir betydelig mer effektiv.

Med denne tjenesten bruker man en automatisk medisineringstjeneste der alle reseptene som er skrevet ut til tjenestemottakeren, håndteres på apoteket som en helhet, og hvor hele medisineringen blir kontrollert. I kontrollen finner man også eventuelle doble medisineringer samt legemidler som ikke passer sammen. I tillegg til legemidlene får tjenestemottakeren et medisineringskort som gjør administreringen av medisineringen enklere for både tjenestemottakeren, legen og pleiepersonalet.

Pleieren kan følge med på gjennomføringen av medisineringen hele døgnet dersom man ønsker det. Pleiepersonalet kan også motta meldinger om avvik i medisineringen e.l. i sanntid. Ved behov sikrer systemet at opplysningene kommer frem ved å sende dem til en reserveperson i tillegg. Pleiemottakeren er aldri uten oppsyn.

Tips en venn  Skriv ut