Pålsetunet illustrasjon

Melding om oppstart av planarbeid for 15/9 Pålsetunet, Fet kommune

I henhold til plan– og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Fet kommune igangsetting av arbeid med omregulering av eiendommen 15/9.

Hensikten med omreguleringen er at en mindre del av Friområde 1 skal omreguleres til offentlig bebyggelse, i forbindelse med en mindre utvidelse av Pålsetunet bo- og servicesenter. Planområdet er vist på kartutsnitt.

Forslaget er tilgjengelig hos Kritt Arkitekter AS, St. Olavs Plass 3, 0130 Oslo.
Innspill til planarbeidet kan sendes innen
16.10.15 til:
Kritt Arkitekter AS v/ O. Johansen, siv.ark.
Pb. 6796 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
eller post@kritt.no
Innspill merkes ”8016 Pålsetunet»

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut