Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

Illustrasjon, innovasjon

Nå lyses det ut prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram, for å styrke den internasjonale konkurranseevnen til næringslivet i Oslo og Akershus.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune lyser ut prosjektmidler over regionalt innovasjonsprogram for 2019 med søknadsfrist 25 november. Midlene er rettet mot næringslivsorganisasjoner, kommuner, regionråd, organiserte bedriftsnettverk forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer.

  • Midler kan tildeles innen innsatsområdene:
  • Klynge- og nettverksutvikling
  • Entreprenørskap og vekstbedrifter
  • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
  • Tidligfase finansiering
  • Kommersialisering av forskningsresultater

Dialogmøte 31. oktober
Det arrangeres et dialogmøte for potensielle søkere til programmet onsdag 31. oktober kl. 14-16 der man har anledning til å stille spørsmål rundt søknadsprosessen, prosjektorganisering eller regionalforvaltning.no.
Møtet blir avholdt i fylkestingsalen hos Akershus fylkeskommune. Ingen påmelding nødvendig.

- Vi håper programmet møter et behov hos aktører i regionen og at vi i år får inn søknader fra nye og innovative aktører innen målgruppen, sier Eirik Trygve Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Slik søker du
Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no

Kontakt og mer informasjon

Akershus fylkeskommune:
Tore Østgård
tlf.: 22 05 56 31/ 970 36 354

Oslo kommune:
Morten Fraas 
Tlf.: 984 03 080

Her kan du lese hele saken på Akershus Fylkeskommunes nettsider

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00