Miljøbilen begynner å kjøre i uke 41

Miljøbilen

Miljøbilen henter farlig avfall, små elektriske og elektroniske produkter helt gratis.

Her er oversikt over når og hvor Miljøbilen kjører høsten 2018

Miljøbilens rutetider, Fet 2018

Her kan du lese mer om tjenesten