Miljøbilen begynner å kjøre i uke 41

Miljøbilen

Miljøbilen henter farlig avfall, små elektriske og elektroniske produkter helt gratis.

Her er oversikt over når og hvor Miljøbilen kjører høsten 2018

Miljøbilens rutetider, Fet 2018

Her kan du lese mer om tjenesten

 

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk