Heiavannet

Resultat av vannprøver ved badeplasser i Fet kommune

Gansvika, Hvaltjern, Varsjøen, Heiavannet og Tientjern.
Privat brønn

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Deler du brønn med naboen?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...

Inneklima i skoler og barnehager

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår fø...

Om radon

Ofte besvarte spørsmål

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no