Ministerbesøk på Ramstadskogen barnehage

Solen strålte om kapp med barn og voksne, da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kom på besøk til Ramstadskogen barnehage, i forbindelse med oppstart av nytt skole- og barnehageår. Det ble et godt møte, hvor statsråden fikk snakket med foreldre, barn, ansatte og ledere i barnehagen. Ordfører og rådmann var også tilstede.

Sanner, Skoglund og barn
Statsrådens besøk var fokusert på brukerne av tjenestene.

Fokus på brukerne

Statsrådens besøk var fokusert på brukerne av tjenestene og halve besøket ble benyttet sammen med barn og foreldre i en rolig dialog. Ordfører, Rådmann og enhetsleder fulgte statsråden rundt og avklarte spørsmål knyttet til tilvenningspraksis, pedagogisk tenkning og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Torgeir Dannemark[1]
Pedagogisk leder, Torgeir Dannemark forteller om oppfølging og veilledning av ansatte.

Møte med ansatte

Statsråden fikk god tid til å høre fra Torgeir Dannemark - om hvordan blant annet oppfølging og veilledning av alle ansatte foregikk i Fet kommune. Dannemark trakk frem det gode samarbeidet barnehagene imellom, her i Fet, og spesielt veilledningstjenesten som Anne Linn Sagen gjennomførte med alle nytilsatte i barnehagene i Fet.

Sanner og Noraker
Enhetsleder Ann Kristin Noraker snakker om hvordan man lokalt forholder seg til årets nye krav til barnehagene.

Nyheter rundt barnehagestart

Statsråden fikk også egen tid med enhetsleder Ann Kristin Noraker, hvor de snakket mye om hvordan man lokalt forholder seg til årets nye krav til barnehagene.

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. 

Her finner du søknadsskjema for gratis kjernetid

Bemanning i barnehagen

Ny bemannings -   og ny pedagognorm trådte i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år og én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. (Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.)

Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018.

Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret

Det er gjort endringer i barnehageloven § 22, opplæringsloven § 15-3 og friskoleloven § 7-4.

Les om alt som er nytt til barnehage- og skolestart her 

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00