Møteplan, politiske utvalg 2019

Fet rådhus

Her kan du finne møteplan for alle politiske utvalg i Fet kommune, året 2019. Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 22. oktober 2018.

Det tas forbehold om endringer i møtplan, særlig etter konstituering av Lillestrøm kommunestyre, høsten 2019.

 

Link til kontrollutvalgets møtekalender.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00