En rundkjøring ved Fetsund bru var det som skulle til

Nå flyter trafikken!

Statens vegvesen har fjernet lyskrysset og anlagt en ny rundkjøring i krysset rv. 22/fv. 279 vest for Fetsund bru. Lyskrysset har lenge skapt problemer for trafikkavviklingen, spesielt i rushtidene morgen og ettermiddag. Tirsdag 13. desember var representanter fra byggeledelsen i Statens vegvesen, Sarpsborgentreprenøren Park & Anlegg AS og Fet kommune samlet for å markere ferdigstillelsen av prosjektet.

åpning av rundkjøring1
Fra venstre: Seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset, Ordfører John Harry Skoglund, kultursjef Daniela Van Dijk-Wennberg, prosjektleder Ivar Lofthus og byggeleder Ola Kroken (Foto: Pia Korsnes)

Prosjektet

Prosjektoppgavene var å flytte et hus, rive et lyskryss og bygge en rundkjøring. Vi valgte totalentreprise, der entreprenøren både prosjekterer og bygger. Entreprisen besto av to store poster – husflytting og bygging av rundkjøringen, pluss noen timepriser for det arbeidet som ikke passer inn i disse to postene. I tillegg lå det inne en opsjon for innredning av underetasjen i gamleskolen.

Anbudskonkurranse

I februar 2015 lyste vi ut anbudskonkurranse der tre entreprenører møtte på konferansen og to leverte tilbud. Tildelingskriteriet var «laveste pris» noe Park & Anlegg AS fra Sarpsborg hadde med sitt tilbud på 16 mill. kr.

åpning av rundkjøring2
Leder av Utbygging Romerike, Bjørn Kåre Steinset overrekker blomster til kultursjefen i Fet kommune, Daniela Van Dijk- Wennberg (Foto: Pia Korsnes)

Flytting av den gamle skolen

Fetsund gamle skole fra 1914 var i bruk og måtte flyttes for å gjøre plass til rundkjøringen. Kulturskolen, skolestua og frivilligsentralen holdt til i den gamle skolebygningen. Biblioteket er nærmeste nabo i vest og det er også i flittig bruk. Det var nødvendig å finne midlertidige løsninger for alle.

Den gamle skolebygningen må rives

Heldig eller uheldig vis, det kommer an på øynene som ser, ble det avdekket hussopp i blindkjelleren under skolen. Det resulterte i at alt anleggsarbeid ble stanset 13. november. Det var nødvendig for kommunen å finne ut hva som burde gjøres. Fjerne soppen før flytting av huset eller rive huset med soppen i. Rådmannen svingte seg raskt, likeså kommunestyret som vedtok 14. desember 2015 å selge gamleskolen til vegvesenet, underforstått riving.

I løpet av perioden august-november ble huset og lyskrysset revet og rundkjøringa bygget. Det gjenstår å få på plass bedre belysning og permanent skilting med noen andre visningsmål enn i dag. Til våren gjenstår fresing av asfalt og det siste asfaltlaget. Tilsåing av sentraløya og parkarealene Kulturkvartalet skjer også til våren.

åpning av rundkjøring5
Duett fra Fet kulturskole: Stine Sæthre (t.v.) og Aino Teppo fremførte Fairytale of New York og Winter Wonder Land på markeringen. Seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset delte ut blomster etter fremføringen. (Foto: Statens vegvesen)

Rundkjøringen fungerer etter planen

I dag glir rv. 22 trafikken fra øst jevnt over brua, gjennom rundkjøringen uten stopp. Trafikken fra Fetsund hoper seg ikke opp, men benytter de små lukene som er og slippes inn på rv. 22. Vegen har en gjennomsnittlig trafikk på ca.20000 kjøretøy i døgnet.

Kostnader

22,1 mill. kr ble omdisponert i 2014 til prosjektet slik at arbeidet kunne komme i gang. 9 mill. kr ble bevilget i 2016 slik at det totalt er bevilget 31,1 mill. kr til tiltaket. Det er ganske bra når det bare var forutsatt 7,5 mill. kr i handlingsprogrammet til NTP 2014-17.

åpning av rundkjøring3
Blomster også til entreprenøren, her representert ved anleggsleder Bjørn Olav Ottershagen i Park&Anlegg AS (Foto: Pia Korsnes)

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 87 11