Nabovarsel 2016 Kongsvingerbanen - skinnebytte Fetsund - Svingen

Jernbaneverket moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 22.10 kl 06:00 til mandag 24.10 kl 05:00 bli foretatt utskifting av skinner på strekningen Fetsund - Svingen.

Det vil i perioder medføre noe støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevene, skinnegående spesialmaskiner samt støyende håndverktøy. Jernbaneverket beklager ulempen dette medfører som følge av dette.

Se vedlagte informasjonsskriv fra Jernbaneverket.