Næring

Ved spørsmål knyttet til næringsfondet eller andre næringsrelaterte saker, vennligst kontakt:
Enhetsleder Arne Aukland (arne.s.aukland@fet.kommune.no)

Næringstomter m.m.
Fet kommune har lagt ut et område (Heia industripark) som er solgt til eiendomsutvikler Tom Hagen (se link nedenfor)

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00

Selvhjelp